Lyckan står den djärve bi?!

Anders Flodström månadsbrev

2013 års medlemsutveckling följer mönstret från senare år. Vi tappade 2013 ca 10 % av våra medlemmar. Paraply projektet som skulle ha gett oss en ny bas för vår identitet, vårt varumärke och vår verksamhetsutveckling går i graven.

Nyckeln till framtida konkurrens är snabbrörlighet

Agile Performance Management - Hans Gillior

NYTT NÄTVERK Digitaliseringen förändrar förutsättningarna i alla branscher i snabb takt. I många branscher håller det inte att planera längre än 9 månader då konkurrensen förändrats. Det nya nätverket Agile Performance Management fokuserar på innovativa och agila styr- och lednings-modeller som till skillnad från traditionella kan hantera en oförutsägbar marknad.

Händelser som förändrade IT-världen.

 it-veteraner - bud lawson

NÄTVERK Annonseringen av IBM’s OS/360 år 1964, programspråken PL/1, avtalet mellan IBM och Microsoft år 1980 samt pekvariabelkonceptet – The Pointer Variable – är några exempel på händelser och uppfinningar som satte riktningen för IT-branschen.

Förbättra projektförmågan

NÄTVERK Hösten 2012 tog Beatrice Silow över som ledare för nätverket Projektstyrning. Första träffen hade temat “Nytt standardavtal för Agila projekt” med advokaterna Magnus Dahlén och Nathalie Törnkvist från Setterwalls Advokatbyrå.

Jubileum för IT-arkitekter

Dataföreningen Kompetens certifieringsprogram IT-arkitekter

CERTIFIERING Dataföreningen Kompetens har certifierat över 1 200 IT-arkitekter sedan programmet startade 1999. Under tiden har rollen blivit etablerad och en självklarhet i IT-intensiva verksamheter. De grundläggande principerna för arkitekturarbete har varit konstanta sedan starten, samtidigt som teknik för att realisera förändras allt snabbare. Det menar två rektorer som har skapat programmet.

Sidor

Subscribe to