Nytt nätverk vill öka affärsnyttan genom användbarhet

NÄTVERK Hur gör man som leverantör när beställare tar användbarhet för givet? Och hur gör man som beställare för att få leverantören att förstå sin verksamhets behov? DF Norrbottens nya nätverk för samman leverantörer och beställare för utveckling över verksamhetsgränserna.

Satsningar på användbarhet blir en allt tydligare konkurrensfördel för leverantörer av IT-tjänster. Hos beställaren är det ett villkor för maximal nytta. Dataföreningens nya nätverk Användbarhet för affärsnytta syftar till att få beställare och leverantörer att börja kommunicera med varandra om hur användbarhet ger affärsnytta, i alla led.

– Nyttan uppstår i användningen, säger Kristina Johansson, motor för nätverket. Och när användning uteblir p.g.a. av system som egentligen inte är anpassade till verksamheten och dess anställda kan man heller inte räkna hem sin investering.

Kristina menar att hindren för smidiga och lyckosamma affärer ligger hos båda parter. Medan leverantörer undrar hur de ska bemöta kunder som säger ”Varför ska vi betala för någonting som är självklart?”, har beställare svårt att kravställa så att tjänsterna inte bara håller hög kvalité utan också är ändamålsenliga och ökar nyttan i verksamheten.

– Förr eller senare kommer man att tvingas ta tag i de här frågorna, säger Kristina. Beställarna för att de vill ha kostnadseffektiva och välfungerande arbetsverktyg och leverantörerna för att man annars halkar efter i konkurrensen.

Kristina är i grunden kognitionsvetare med erfarenhet från telekombranschen. Efter att ha varit trött på detaljfixeringen kring användbarhet blir hon glad att se att frågan mer och mer lyfts till verksamhetsnivå.

– De senaste fem åren har det hänt otroligt mycket, vilket har gett mig en nytändning och jag förväntar mig att lära mig mycket om användbarhet i praxis från nätverkets diskussioner, säger hon. Vi kommer att diskutera vilka aktiviteter som behövs för att utveckla användbara tjänster, vilken typ av leveranser det resulterar i och hur man styr mot nytta i systemutvecklingsprocessen.

Nätverket vänder sig till leverantörer, beställare, verksamhetsutvecklare och yrkesverksamma User Experience designers.

– Alla har i regel sina specialiteter och det skulle vara oerhört givande att diskutera erfarenheter tillsammans med systemutvecklare, IT-projektledare och kravställare, säger Kristina Johansson.
 

FAKTA: NÄTVERKET ANVÄNDBARHET FÖR AFFÄRSNYTTA
Nätverk i avdelning Norrbotten. Första mötet hålls den 1 november i Luleå.
Mer information och anmälan finns på .

Denna artikel ingår i Dataföreningens medlemssida i Computer Sweden. För att ta del av hela sidan och tidigare publicerade sidor kan du klicka här.