Tips för dig som skriver agila avtal

NÄTVERKSMÖTE Agile for management är nätverket som vänder sig till dig som vill fördjupa dig i den agila världen. I nätverkets senaste möte diskuterades hur man skriver agila avtal. En bra förstudie, förändringsprocesser och inspiration från andra sektorer var några av de tips som mötet gav.

De 20-tal nätverksmedlemmar som hade samlats fick lyssna till Magnus Dahlén och Nathalie Törnkvist från Setterwalls Advokatbyrå i Göteborg, och om hur ett avtal kan utformas för att undvika olika tvistesituationer som kan uppstå under agila projekt.

En förutsättning var givetvis att vara säker på att den agila metoden är den mest passande för projektet. Medan vissa projekt kan dra stora fördelar genom ett agilt arbetssätt kan det vara rentav förödande för andra. En bra förstudie som bland annat definierar övergripande samt icke-funktionella krav underlättar valet av metod.

I Sverige finns idag inga standardavtal för agila avtal, knappt ens några avtalsförebilder. Men Magnus och Nathalie menade att inspiration ändå finns att hämta. Man behöver bara vidga sitt perspektiv en aning. Till exempel finns en likhet med den agila metoden i Byggsektorns sätt att hantera ansvarsfrågor från generalentreprenör till totalentreprenör.

De två juristerna gav även exempel på viktiga avtalspunkter att ha i åtanke. En prismodell som styr mot nyttoleveranser istället för en fastprismodell var ett av exemplen. Ett annat var att ha med processer för ändringshantering under projektets gång.

Agila avtal var nätverkets andra möte sedan nystarten i maj i år. Det följs nu upp av ett möte som ger en fördjupning i avtalshantering samt i agillitet i förändringsarbete, som var temat på första mötet.
Det hålls i Göteborg den 25 oktober.
 

FAKTA: AGILE FOR MANAGEMENT
Ett fullständigt utdrag från träffen finns för dig som är medlem i nätverket. Kontakta motorerna på nätverkets hemsida. Där kan du även ansöka om medlemskap.

Denna artikel ingår i Dataföreningens medlemssida i Computer Sweden. För att ta del av hela sidan och tidigare publicerade sidor kan du klicka här.