Umeå IT-konferens för regionen samman och framåt

Umeå IT-konferens 2011

KONFERENS Samverkan för nytänkande och utveckling. Det är temat för Umeå IT-konferens 2011. För femte året i rad arrangeras konferensen med syftet att ta regionens IT-användning och kunskap ett steg längre. Denna gång tar man vägen via moln, trender och ”jävla skitsystem”.

En fördjupad kunskap och mer utbredd användning av IT ger såväl offentliga verksamheter som näringsliv goda förutsättningar för att utveckla innovativa lösningar och nya former för erfarenhetsutbyte, samarbete och utveckling. Det är budskapet i temat Samverkan för nytänkande och utveckling, som leder årets Umeå IT-konferens.

Konferensen, som hålls under en heldag den 3 november, bjuder på en rad spännande talare och seminarier. Tre huvudspår inleder dagen där Daryl Hawes från Apple Europe öppnar med att tala om drivkrafter och trender för framtidens IT-marknad.

Därefter tar Inger Gran från Dataföreningens Stockholmskrets vid. Inger var en av initiativtagarna till föreningens kompetensnav Cloud Sweden och hon kommer för att tala om molntjänster ur verksamhets- och användarperspektiv från såväl små som stora organisationer.

Tredje huvudspåret handlar om IT och arbetsmiljö ur ett användarperspektiv. Föreläsaren Jonas Söderström är författare till den hyllade boken ”Jävla skitsystem” som tar upp problemet med hur dåligt anpassade datasystem skapar onödig frustation och stress på arbetsplatsen.

Utöver de tre huvudspåren hålls totalt nio parallella seminarier om Nytänkande, Tjänster i molnet samt Projekt i verkligheten. Här ges möjlighet att träffa och diskutera med representanter från bl a RedHat, Algoryx, Region Västerbotten och SVT. Dessutom hålls en företagarutställning för lokala IT-företag samt en After Conferens där Sogeti bjuder in för mingel och nätverksbyggande.
 

FAKTA: UMEÅ IT-KONFERENS 2011
Umeå den 3 november i Folkets hus. Arrangör är Dataföreningen Avdelning Umeå.

Denna artikel ingår i Dataföreningens medlemssida i Computer Sweden. För att ta del av hela sidan och tidigare publicerade sidor kan du klicka här.