Hållbarhet är det nya Grön IT

Hållbarhet är det nya Grön IT

NÄTVERKSMÖTE Allt färre verksamheter upprättar en policy för grön IT och de få som har en efterlever den sällan. Samtidigt ökar hållbarhetstänket i de övergripande handlingsplanerna. Det visar rapporten Grön IT Index från Exido och TCO Development. Nätverket Grön IT i Södra kretsen bjuder in till öppen diskussion kring trenderna och de möjligheter detta innebär.


Rapporten mäter de svenska verksamheternas attityd och arbete inom grön IT och visar en genomgående negativ trend. Bland resultatet kan man läsa att endast en tiondel redovisar eller beräknar sin IT:s miljöpåverkan och följer sin policy. Drygt 20 procent av 300 tillfrågade företag och organisationer har överhuvudtaget en policy.

Den 22 februari håller Grön IT-nätverket en öppen träff där man vill belysa och diskutera resultatet från senaste Grön IT-index. Vad säger egentligen trenderna och vilka utmaningar medför de?

Staffan Fredlund är motor för nätverket samt verksamhetskonsult inom grön IT hos Sigma och har bland annat internationella föreläsningar på sin meritlista. Han menar att det, å ena sidan, ligger en slags nonchalans bakom trenderna.

– Många verksamheter har inget långsiktigt eller strategiskt tänkt bakom sina satsningar på grön IT. Ofta finns ingen handlingsplan eller tydlig organisation och projekten drivs främst av lokala eldsjälar med fokus på tekniklösningar som till exempel server-virtualisering. IT:s roll som miljöteknik kopplat till fastigheter, transporter, logistik eller i verksamhetsutvecklingen har försummats. Dessutom har mätning och uppföljning av miljönyckeltal för IT-förvaltningen inte fått samma prioritet som t ex ekonomiska nyckeltal, säger Staffan.


Å andra sidan finns aspekter bakom trenderna som ändå väcker en viss optimism. Enligt Staffan är en av dessa den förändrade synen på Grön IT som begrepp. Något som leder till att vissa satsningar inte tas till hänsyn i mätningarna.

– Grön IT ersätts allt oftare av det vidare begreppet hållbarhet, vilket ofta är mer inarbetat i verksamheten och har en större strategisk tyngd. Sedan tror jag också att allt färre använder just IT som aktivitetsbeskrivning samtidigt som digitala medier, e-tjänster, resfria möten, smarta städer med mera fått ett uppsving. För mig är dessa satsningar detsamma som Grön IT, säger Staffan.


LÄS MER: GRÖN IT – DEAD OR ALIVE?
Malmö den 22 februari. Då presenteras även en magisteravhanding om Grön IT från Lunds universitet.

Denna artikel ingår i Dataföreningens medlemssida i Computer Sweden. Ta del av hela sidan och tidigare publicerade sidor här.