Enkät gällande Löne- och motivationsbarometern

Just nu pågår insamlande av fakta till Löne- och motivationsbarometern. Det sker genom en enkät till Dataföreningens medlemmar. Löne- och motivationsbarometern är en unik kartläggning av löner och motivationsfaktorer bland de som jobbar med IT eller IT-relaterade frågor i Sverige.

Undersökningen görs tillsammans med analysföretaget Exido och vi använder Confirmits verktyg vilket innebär att undersökningen görs via via domänen confirmit.com.

Har du frågor är du välkommen att ringa medlemsservice på telefon 08-587 434 20 eller skicka ett mail till itlonebarometern@dfs.se

Annica Bergman

Kommentarer

För mig personligen har jag idag samma lön som sommaren 2008 och jag tror att det är så för resten av IT Sverige. Hur tänker du när enkäten sänds ut innan utfallet av 2009 är känt?

Mvh Stefan

stefan - ons, 2009-02-25 13:21

Den ändrade tidpunkten för enkäten är gjord för att materialet skall avspegla både föregående år och förväntningar på kommande på ett bättre sätt. Vid en metodförändring blir det även ett ”tapp” i jämförelse. Marknaden är väldigt rörlig just nu så vi lär se en hel del skillnader även av detta.

mvh Annica

Annica Bergman - tors, 2009-03-05 20:05

Det vore toppen ifall Ni kunde lägga ut siffrorna från den genomförda undersöknigen våren 2009. I nuläget är det materialet från undersökningen våren 2008 som visas för oss medlemmar

laröhm - tors, 2010-01-07 07:01

Hej,

 

Vilken är den senaste rapporten av löne- och motivationsbarometern och var hittar jag den? Hittar bara gamla rapporter här...

Mvh, Ellika

egustav5 - ons, 2011-05-18 16:49

Hej,

Den senaste IT-lönebarometern som Dataföreningen var med och gjorde var 2009. Senaste informationen om barometern hittar du på http://exido.se/.

Peter Johansson - ons, 2011-06-01 09:23