Ana Juaristi framstående affärssystemsutvecklare

Ana Juaristi

JÄMSTÄLLDHET Ana Juaristi är den utvecklare som just nu bidrar mest till det fria affärssystemet Open ERP. Det brister i jämställdheten inom IT, kvinnliga systemutvecklare är en bristvara inom framför allt utveckling av fri programvara. Andelen kvinnor är endast 2 - 3 %, något vi ägen kan notera i Dataföreningens nätverk Open Source och Ubuntu. Snedvridningen påverkar med all säkerhet programvaran till det sämre och omvänt så finns det en stor mängd spännande programvara för kvinnliga utvecklare att upptäcka. Dessutom ser vi framåt en brist på duktiga IT-människor i Sverige.  Men trots den låga andelen kvinnliga utvecklare är det många som utmärker sig.

Läs intervjun med Ana Juaristi

Gå med i vårt nya nätverk Demokratisk-IT, där vi under våren kommer möta detta viktiga område från flera perspektiv.

Vi behöver fler duktiga kvinnor som medverkar i utvecklingen av fri programvara. Att delta i Dataföreningens workshop-serie "Den opportunistiska programmeraren" är ett sätt att komma in i gemenskapen. Läs mer om workshop-serien.

Dataföreningen har dessutom en intressant aktivitet om OpenERP, missa inte den!

Kommentarer

<P><SPAN style="WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; BORDER-COLLAPSE: separate; FONT: medium 'times new roman'; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" class=Apple-style-span><SPAN style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 18px; FONT-FAMILY: georgia, serif; FONT-SIZE: 14px" class=Apple-style-span>Det övergripande målet för den svenska jämställdhetspolitiken är att män och kvinnor ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.&nbsp;IT är ett av de viktigaste verktygen för att alla - oavsett kön och ursprung - ska kunna utöva sin makt och vara delaktiga i samhället.<SPAN style="DISPLAY: none" _fck_bookmark="1">&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; BORDER-COLLAPSE: separate; FONT: medium 'times new roman'; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" class=Apple-style-span><SPAN style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 18px; FONT-FAMILY: georgia, serif; FONT-SIZE: 14px" class=Apple-style-span>Det finns dock en ojämn fördelning av kön i IKT-och telekomsektorn på såväl universitet som bland yrkesverksamma i branschen.&nbsp;</SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; BORDER-COLLAPSE: separate; FONT: medium 'times new roman'; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" class=Apple-style-span><SPAN style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 18px; FONT-FAMILY: georgia, serif; FONT-SIZE: 14px" class=Apple-style-span>Inom de närmaste åren kommer det att uppstå brist på arbetskraft inom IT-yrken. Hela samhället har mycket att vinna på att öka andelen kvinnor inom IT.</SPAN></SPAN></P>
berols - tis, 2010-12-14 22:03