Strategi

Så här kan du transformera din affär och din marknad

Christer Berg, Trendspanare på Dataförenigen Kompetens

Bygger dina affärer på att du har ett informationsövertag gentemot kunderna? Eller ett övertag i beräkningskapacitet? Kan ditt värdeerbjudande bara bli tillgängligt på ett speciellt sätt där du skär emellan? Då är det dags att ifrågasätta din nuvarande position. Du kan stå inför allvarliga hot eller en stor outnyttjad potential.

Föreningsperspektiv i Skåneregionens digitala agenda

Föreningsperspektiv i Skåneregionens digitala agenda

DIGITALA AGENDAN Arbetet med att ta fram en Digital Agenda för Region Skåne är i full fart. Södra kretsen är med och bidrar med ett föreningsperspektiv till de digitala behoven. – Vi hoppas kunna bidra med prioriteringar till gagn för ideella föreningar i allmänhet och Dataföreningen inte minst, säger Södra kretsen ordförande Andreas Wikfeldt.

Framgångsrik programledning

Vill du lära dig designa, genomföra och leda stora program som levererar strategisk nytta? Välkommen till ett kvällsmöte den 31 maj, där du får möta några som gjort just detta.

IIS - IT i skolan

IT i Skolan

NÄTVERK  IIS, är ett nytt nätverk i Stockholmskretsen. Syftet är att öka användningen av IT i skolan och tillgängliggöra den enorma pedagogiska potential som IT kan bidra till. Uppstartsmötet hölls den 29 mars med drygt 30 deltagare.

Nu startar nätverket IT i Skolan

Nu startar nätverket IT i Skolan

NÄTVERK IT i Skolan, IIS, är ett nytt nätverk i Stockholmskretsen. Syftet är att öka användningen av IT i skolan och tillgängliggöra den enorma pedagogiska potential som IT kan bidra till. Uppstartsmötet hålls den 29 mars och välkomnar alla som berörs - föräldrar, elever, pedagoger, politiker och utvecklare.

Sidor

Subscribe to RSS - Strategi