Kompetensförsörjning

Så rekryterar du generation Y

Karriärmedvetenheten hos generation Y gör dem rörliga på arbetsmarknaden och svå

SEMINARIUM En ny generation arbetskraft med nya förväntningar och beteenden kräver nya rekryteringsprocesser. Den 20 mars arrangerar Kompetensförsörjningsnätverket i Stockholm ett seminarium som tar reda på hur vi fångar in och behåller generation Y.

Träffsäker rekrytering av generation Y!

OBS -UNPUBLISHED - För att publicera, kryssa för "Publicera" nedan

Det har skrivits en hel del om 80-talister -  Generation Y, då de ifrågasätter mycket av det vi tar för givet.
Vi träffas för en diskussionskväll där den röda tråden är hur attrahera och rekrytera Generation Y samt synen på kompetens.
Kvällen inleds med presentation av deltagarna som sedan deltar i paneldebatten.

Läs mer och anmäl dig!

Paneldebatt runt kompetensförsörjning till IT-branchen i Skellefteå 070326 - del 1

Dataföreningen i Skellefteå har genomfört en serie seminarier i samarbete med Luleå tekniska universitet, Umeå universitet och Skería Utveckling. Under seminarieserien presenterade ett antal företag sin verksamhet och sitt behov av medarbetare framöver. Seminarieserien avslutades sedan med den paneldebatt som vi ser här. Den handlar om hur vi ska klara av kompetensförsörjningen till IT-branchen, med tanke på tillväxten i branchen och den låga tillströmningen till de relevanta utbildningarna.

Paneldebatt runt kompetensförsörjning till IT-branchen i Skellefteå 070326 - del 2.

Dataföreningen i Skellefteå har genomfört en serie seminarier i samarbete med Luleå tekniska universitet, Umeå universitet och Skería Utveckling. Under seminarieserien presenterade ett antal företag sin verksamhet och sitt behov av medarbetare framöver. Seminarieserien avslutades sedan med den paneldebatt som vi ser här. Den handlar om hur vi ska klara av kompetensförsörjningen till IT-branchen, med tanke på tillväxten i branchen och den låga tillströmningen till de relevanta utbildningarna.

Subscribe to RSS - Kompetensförsörjning