Kompetensförsörjning

Paneldebatt runt kompetensförsörjning till IT-branchen i Skellefteå 070326 - del 1

Dataföreningen i Skellefteå har genomfört en serie seminarier i samarbete med Luleå tekniska universitet, Umeå universitet och Skería Utveckling. Under seminarieserien presenterade ett antal företag sin verksamhet och sitt behov av medarbetare framöver. Seminarieserien avslutades sedan med den paneldebatt som vi ser här. Den handlar om hur vi ska klara av kompetensförsörjningen till IT-branchen, med tanke på tillväxten i branchen och den låga tillströmningen till de relevanta utbildningarna.

Paneldebatt runt kompetensförsörjning till IT-branchen i Skellefteå 070326 - del 2.

Dataföreningen i Skellefteå har genomfört en serie seminarier i samarbete med Luleå tekniska universitet, Umeå universitet och Skería Utveckling. Under seminarieserien presenterade ett antal företag sin verksamhet och sitt behov av medarbetare framöver. Seminarieserien avslutades sedan med den paneldebatt som vi ser här. Den handlar om hur vi ska klara av kompetensförsörjningen till IT-branchen, med tanke på tillväxten i branchen och den låga tillströmningen till de relevanta utbildningarna.

Subscribe to RSS - Kompetensförsörjning